Consulten

De overheid wil dat iedereen goed zorg krijgt en heeft wettelijk vastgelegd wat goede zorg inhoudt en waaraan het moet voldoen. Een van de dringende adviezen is het hebben van een behandelovereenkomst. Een eerste consult duurt 1,5 uur. Vervolg-consulten duren meestal een uur.

  • Een eerste consult Kinesiologie van 1,5 uur kost € 105,-
  • Een vervolg consult Kinesiologie van een uur kost € 70,-

Met kinderen tot 12 jaar werk ik nooit langer dan een uur en reken ik voor een eerste consult dan ook dit tarief.

Voor de Meerdaagse Kinesiologie gelden andere tarieven. Kijk hiervoor op 'meerdaagse Kinesiologie'.

Op alle behandelingen zijn de Algemene Voorwaarden van de Rozenquartz van toepassing.

De Algemene Voorwaarden bevatten tevens informatie over de Kwaliteitsstandaard en de Klachtenprocedure. Als kinesioloog ben ik via mijn beroepsorganisatie aangesloten bij een onafhankelijke geschillencommissie SCAG (zie ook 'U heeft een klacht, wat nu?' en val ik onder het klacht- en tuchtrecht van het TCZ. https://vbag.nl/algemene-informatie/klachten.html.
Vergoeding door zorgverzekeraar

Vanaf 1-1-2017 dienen alle therapeuten in de complementaire zorg aan te tonen dat zij beschikken over Psychosociale en Medische Basiskennis volgens de PLATO eindtermen (HBO eindtermen die het Platform Opleiding Onderwijs en Organisatie van de Universiteit van Leiden heeft samengesteld in opdracht van 5 Zorgverzekeraars). Ik ben fysiotherapeut en opgenomen in het BIG register en ben afgestudeerd aan de Nederlandse School voor Kinesiologie (www.schoolvoorkinesiologie.nl). Deze opleiding voldoet aan die PLATO eindtermen en is geaccrediteerd door CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland) als Registeropleiding (www.cpion.nl). 

Sinds 1 januari 2006 vergoeden de meeste zorgverzekeraars het gehele bedrag of een gedeelte van een Kinesiologie consult mits u aanvullend verzekerd bent. Een gedetailleerde lijst van vergoedende verzekeraars kunt u vinden op www.vbag.nl. Informeer vooraf bij uw zorgverzekeraar hoe u verzekerd bent, zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan. kijk op: http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/kinesiologie.

Verwijzing door een arts is niet noodzakelijk.